Landelijke Anti-Joodse Centrale voor Vlaanderen en Wallonië

In 1939 is Belhicem, de Belgische hoofdzetel van de internationale organisatie voor de coördinatie van de vluchtelingen van het Hicem, gelegen in de Philippe de Champagnestraat, 52. Het combineert een aantal Joodse instellingen – liefdadigheidsinstellingen – zoals de JCA (Jewish Colonization Association), en de HIAS (Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society), die zorgen voor een verbetering van het dagelijks leven van ballingen die de nazi’s ontvlucht zijn, en die in grote aantallen aankomen uit Duitsland en Oost-Europa. Ze bieden hen, onder andere, hulp bij huisvesting, taallessen, of in de vorm van leningen, het nodige geld om uit Europa te vertrekken. In 1940 wordt het gebouw, dat eigendom is van Joden, opgeëist door de bezetter.

Pierre Beeckmans werd geboren te Gooik in 1894 en was werkzaam in Antwerpen in het domein van de publiciteit in de jaren ’20. In 1937, beheert hij edities van de anti-Joodse organisatie Volksverwering opgericht door Rene Lambrichts, wordt toen lid van de SS (Algemeene SS-Vlaanderen). In 1941, nodigt Kurt Asche, verantwoordelijke Joodse zaken bij de Sipo-SD (Gestapo), hem uit het anti-Joodse Centrum voor Vlaanderen en Wallonië (Landelijke Anti-Joodse Centrale voor Vlaanderen en Wallonië) dat hij heeft opgericht, te installeren in het gebouw aan de Philippe de Champagnestraat. Hij maakt gebruik van de archieven van Belhicem, dat ter plaatse bleef om het functioneren van de lokale Joodse organisaties te obeserveren. Haar voornaamste taak is om de lijsten en de fiches van de Joden op te maken aan de hand van de registratielijsten die werden opgesteld door de lokale overheden. Het zullen die fiches zijn die door de Sipo-SD, aan de Louizalaan, zullen gebruikt worden om de identiteit van de gearresteerden te controleren die later zullen gedeporteerd worden naar Auschwitz via de Kazerne Dossin in Mechelen.

D.W.

Philippe de Champagnestraat, 52