De drukkersplaat van de « valse Soir »

Van Lintstraat, 14 (Anderlecht)

De protagonisten van de valse Le Soir van 9 november 1943, Marc Aubrion en René Noël, waren beiden lid van het Onafhankelijkheidsfront. Opgericht in 1941 door Ferdinand Demany, Dr Albert Hammers en de Abt André Boland, deze organisatie werd opgericht om de verschillende verzetsbewegingen te verenigen.

Het Belgische Leger van Partizanen, de Patriottische milities, de Nationale Jeugdverenigingen, de vakbonden en de politieke partijen waren de voornaamste leden van dit Front. De organisatie bleek uitermate efficiënt: zij organiseerden een groot aantal sabotageacties, fabriceerden valse documenten en zorgden voor uitwijkingen naar Spanje. Men schrijft hen een totaal van bij de 250 titels van clandestiene publicaties toe.

De leden van het Onafhankelijkheidsfront vergaderden – en doen dit nog steeds – in een Herenhuis, gelegen in de Van Lintstraat 14 te Anderlecht. De drukkerij-fotogravure van Pierre Lauwers (Lauwers-Pay), die de foto-plaat voor het drukken van de valse Le Soir ontwierp, bevond zich in het achterhuis van datzelfde gebouw. In 1946 werd op dit adres het Huis van Het Verzet gesticht, dat later, in 1972, werd omgevormd tot het Nationaal Museum van de Weerstand.

Het Museum ontving in juni 2014 een uitzonderlijke donatie, bestaande uit een grote collectie uitzonderlijke voorwerpen van het Verzet waaronder talrijke clandestiene kranten en publicaties. Jacques Misguich, voorzitter van de Vereniging Jean Zay en Provence – Pédagogie, Mémoire et Histoire, (Marseille), erfde bij het overlijden van zijn vader de fotogravure die diende voor het drukken van de valse Le Soir, ontworpen door Pierre Lauwers en bezorgde deze “terug” naar de plaats waar ze gemaakt werd. De vader van de schenker, destijds boekhandelaar en uitgever, gebruikte de plaat om een fascimile te maken op 9 november 1944; de eerste verjaardag van de beroemde valse editie van Le Soir vierend en tevens voor de bevrijding van Brussel (3 september 1944) te herdenken.

D.W.

Facsimile gepubliceerd aan de bevrijding van Brussel voor de eerste verjaardag van de beroemde valse editie van Le Soir, 9 november 1944. Donatie van Jacques Misguich.
De herdenkingsplaat op de gevel van het Museum