L’Entr’Aide des travailleuses (Hulp aan de Arbeidsters)

De vereniging Entr’Aide des Travailleuses, recentelijk herdoopt tot Entr’Aide des Marolles, is sinds 1931 gevestigd op de nummers 167-169 van de Huidevettersstraat. Het Centrum stelt vandaag, net zoals het vroeger reeds deed, hulp voor op medisch, sociaal en psychologisch vlak aan de bewoners van de wijk. Zij verleent hulp in de vorm van medisch onderzoek voor zuigelingen en jonge kinderen, georganiseerd door de O.N.E. (Office National de l’Enfance), en schrijf- en leeslessen of nog diverse hulpverleningen aan huis.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de “Hulp aan de Arbeidsters”-organisatie en haar directrice, Barones Van der Elst (Marie-Thérèse Robyns de Schneidauer) een grote rol in het redden van talrijke joodse kinderen. Dankzij een feilloze medewerking van haar relaties, kon zij, op een discrete en tactvolle manier, ouders die zij ontving in haar burelen, het voorstel doen om de kinderen te plaatsen in onthaalgezinnen of in internaten die buiten de steden gelegen waren. De journalist Joost Loncin prijst in zijn boek de nooit aflatende en efficiënte moed die haar tekent. Een voorbeeld hiervan is hoe zij persoonlijk de twee dochtertjes van de Groot Rabijn Salomon Ullman bij haar thuis verstopte en dit slechts een paar dagen na de eerste grote razzia van 3 september 1942.

Hij was bang voor represailles omdat hij zijn post als voorzitter bij de Vereniging van Joden in België (VJB) had opgezegd naar aanleiding van de aard van de opgelegde, dramatische activiteiten van deze vereniging.

Het ‚Kliniekske‘ zoals de inwoners van de Marollen het noemden, kwam de oorlog door zonder dat de bezetter argwaan kreeg van de échte rol die er gespeeld werd als beschermer van de opgejaagde families. De toeloop van honderden kinderen voor medische hulp was de perfecte dekmantel om de reddingsoperaties te verdoezelen. Men moet ook benadrukken dat de echtgenoot van de directrice, Baron Van der Elst, zelf werkzaam was binnen het verzetsorgaan ‚Socrate‘ die hulp bood aan hen die weerstand boden aan de oproep voor Verplichte Arbeid.

D.W.

Entr’Aide des Marolles asbl