De begrafenis van Adolf Hitler

Voorzorgstraat, 44

Alhoewel Brussel reeds in september 1944 bevrijd werd, was het nog wachten tot 8 mei 1945 op het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Om dit langverwacht moment te vieren, organiseerden de bewoners van de Marollen als uitlaatklep, de ‘begrafenis van Hitler’.

Flup den deef (‘de dief’ in het Brussels dialect), een vrijwilliger en bewoner van de wijk, werd, verkleed en geschminkt, in een doodskist op een koets geplaatst, die getrokken werd door een wit paard. De stoet telde nog talrijke andere personnages uit de tragieke periode, zoals Goering en Degrelle, bijgestaan door een groep SS’ers en klaagwijven, en trok zo door de overvolle straten van de wijk.

Andrée Longcheval (echtgenote van de poppenspeler José Géal alias Toone VII) liet een muurplaat plaatsen waarop de gebeurtenis herdacht wordt in het Frans en in het Marolliens :

«  Ici, à l’initiative des habitants des Marolles, a eu lieu le dimanche 10 juin 1945 le départ du cortège simulant les funérailles de Adolf Hitler / Hé, Ei’t volk van de Marolle op Zondag 10 juin 1945 den départ gegeive van de cortèch van de begroefenis van de Führer Adolf Hitler. 06.06.2009 ».

Het is interessant om te weten dat er in 1984, tijdens de Marollenkermis, een tweede ‘begrafenis van de Fürher’ plaatsvond, deze om de wankele toestanden van de jaren dertig en de daaropvolgende oorlog te herdenken en om de groeiende armoede en de opleving van het anti-emigratiegevoel aan te klagen.

D.W.